Integritet

Behandling av Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Sundsvalls Hamn/Sundsvall Oljehamn värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av nya Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se.

Den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Sundsvalls Hamn AB/Sundsvall Oljehamn behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.

Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Läs mer hos Sundsvalls kommun

Ansvar

Sundsvalls Hamn AB (SHAB), organisationsnummer 556015-8072, med adress Box 722, 851 21 Sundsvall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. SHAB äger och ansvarar för innehållet på sundsvallshamn.se. Därmed är SHAB även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Sundsvall Oljehamn AB (SOHAB), organisationsnummer 556744-4533 med adress Box 722, 851 21 Sundsvall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Därmed är SOHAB även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen.

Registerutdrag

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag. Normalt ska du få informationen inom en månad. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Sundsvalls Hamn AB/Sundsvall Oljehamn AB via brev, e-post eller telefon 060-12 31 80.

En undertecknad begäran skickas skriftligen till:
Sundsvalls Hamn AB
Box 722
851 21 Sundsvall

Sundsvall Oljehamn AB
Box 722
851 21 Sundsvall

Har du klagomål på Sundsvalls Hamn/Sundsvall Oljehamn angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Dataskyddsombud

Sundsvalls Hamn/Sundsvall Oljehamn har ett centralt dataskyddsombud via Sundsvalls kommun. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är: dataskyddsombud@sundsvall.se eller 060-19 10 00.