Affärsidé och vision

Sundsvalls Hamn främjar regionens tillväxt och utveckling genom att utgöra en länk i den globala logistikkedjan. Vi tillhandahåller, marknadsför och utvecklar infrastruktur för överflyttning av gods mellan olika transportslag.

Sundsvalls Hamn skall vara en hamn i fas med branschens utveckling som med kompetent och engagerad personal tillgodoser kundens behov.

Vi strävar efter att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö, förebygga och minimera miljöpåverkan samt stimulera arbetsglädje och effektivitet.


Sundsvalls Hamn 2020

Utveckling av godshantering i Sundsvall

Som en del i hamnens utveckling planeras en ny logistiklösning i Sundsvall tillsammans med Logistikpark AB och SCA samt med Trafikverket.

Med ny Kombiterminal i anslutning till hamnen och den nya containerkajen möjliggörs effektiva omlastningar mellan olika trafikslag och med Trafikverkets byggnationer och elektrifiering av järnväg till hamnen finns en effektiv koppling till järnvägsnätet i Sverige.


Utbyggd hamn och kombiterminal