Nyheter

2024-05-13

Sundsvalls Hamn söker ny VD

https://sundsvall.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-praktik/lediga-jobb-i-kommunen/ansok—lediga-jobb?guidAssignment=CA6E52E1-46C5-4C27-9EF5-7225D9E9723A

 

 

2024-02-08

Sundsvalls Hamn växer genom nya 25-årsavtal

SHAB förnyar sitt befintliga arrende av Sundsvalls kommuns hamnanläggning i Tunadal och tecknar samtidigt ett nytt motsvarande arrendeavtal med SCA Logistics för den nybyggda container- och bulkterminalen, direkt söder om kommunens anläggning.

Samtidigt förnyar Sundsvalls kommun och SCA Logistics sina aktieägare-avtal för sitt fortsatta ägande av SHAB och verksamheten i Tunadalshamnen.

Detta är ett avslut på överenskommelsen som gjordes mellan parterna 2008 när man beslutade att bygga den nya containerhamnen, som en del i logistikparksprojektet med den nya kombiterminalen i Petersvik, Trafikverkets satsningar på järnvägsinfrastrukturen till hamnen och i Bergsåker, samt SCAs byggande av järnvägsanslutning till Tunadals sågverk.

  • Det är ännu en milstolpe i hamnens drygt 50-åriga historia där vi inlemmar en ny hamnterminal med vattendjup på 15 meter, till vår hamnanläggning. Nu ser vi fram emot att kunna erbjuda den djupaste hamnen i Norrland med ny kapacitet för containers, projekt- och bulklaster, vilket vi inte kunnat göra på senare år, på grund av utrymmesbrist. Den nya containerhamnen möjliggör hantering av runt 100 000 container per år vilket är dubbelt så mycket som varit möjligt tidigare i hamnen, säger Anders Nordström, VD för Sundsvalls Hamn.
  • Det här är ännu en pusselbit i arbetet att skapa effektiva och konkurrenskraftiga logistiklösningar, dels för regionens befintliga industri, men även att göra regionen mer attraktiv för nyetableringar av industri och handelsverksamhet, säger Anita Bdioui ordförande i Sundsvalls Hamn.

Fakta: SHAB är ett samägt bolag mellan Sundsvalls Kommun (85%) och SCA Logistics (15%). Man förvaltar Tunadalshamnen där SCA Logistics har godshanteringsverksamheten.

Avtalen undertecknades av Sundsvalls Kommun, Stadsbacken, SCA Logistics och Sundsvalls Hamn.