Information till leverantörer

Fakturering

När du som leverantör ska fakturera Sundsvalls Hamn AB/Sundsvall Oljehamn AB kan du göra detta på olika sätt, men använd e-faktura i första hand. För mer information angående fakturering se länkarna längre ner på sidan.

Fakturareferens

Det är viktigt att korrekt referens anges annars riskerar fakturan att bli avvisad. Vilken referens som ska anges ska alltid beställaren ange vid beställningstillfället och referensen ska alltid finnas med på fakturan. Bekräfta med den som gjort beställningen vilken referens som ska anges. Fyll också i beställarens fullständiga namn.

Fakturaadresser

Sundsvalls Hamn AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

Sundsvall Oljehamn AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

All övrig information, t ex orderbekräftelser ska skickas till Sundsvalls Hamn AB, Box 722, 851 21 Sundsvall eller Sundsvall Oljehamn AB, Box 722, 851 21 Sundsvall.

Fakturainformation gällande Sundsvalls Hamn

Fakturainformation gällande Sundsvall Oljehamn