Kontakt

Sundsvalls Hamn AB
Box 722
851 21 Sundsvall

Besöksadress:
Tunadalshamnen
Sjöfartsvägen 11

Tel: +4660-12 31 80
info@sundsvallshamn.se
 
Bogserbåttjänst
tugassistance@sundsvallshamn.se

VD   
Anders Nordström
+4670-602 96 27
anders.nordstrom@sundsvallshamn.se  

Platschef/PFSO
Leif Winsten
+4670-572 58 66
leif.winsten@sundsvallshamn.se

Ekonomi/HR-Ansvarig
Ing-Marie Alm
+4670-246 86 03
ing-marie.alm@sundsvallshamn.se

Driftsamordnare
William Rosenholm
+4670-319 34 31
william.rosenholm@sundsvallshamn.se  

Befälhavare Bogserbåt
Mats Lundberg
+4670-319 35 40
mats.lundberg@sundsvallshamn.se


Sundsvall Oljehamn AB
Box 722
851 21 Sundsvall

Besöksadress:
Vindskärsudde
Oljevägen 2

Tel: +4660-12 31 80
info@sundsvalloljehamn.se

Ankomstinformation
infofartyg@sundsvalloljehamn.se

VD
Anders Nordström
+4670-602 96 27
anders.nordstrom@sundsvallshamn.se

Platschef/PFSO
Anders Nordström
+4670-602 96 27
anders.nordstrom@sundsvallshamn.se

Ekonomiansvarig
Ing-Marie Alm
+4670-246 86 03
ing-marie.alm@sundsvallshamn.se

Driftsamordnare
Göran Svahn
+4672-543 51 22
goran.svahn@sundsvallshamn.se