Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Nyheter

Aktuellt

- Vi återställer nu slänten från Tunadalskajen till Imerys. Slänten har erroderat under årens lopp och rasrisk finns. PEAB utför jobbet åt oss och arbetet beräknas vara klart i januari. 17-nov

- Sundsvall Energi har nu åter börjat fylla upp ett av bergrummen med olja, det är tre lossningar av olja från Ryssland. 24-nov

- Vi har under flera års tid tillämpat en miljödifferentierad hamntaxa.
Nu när förutsättningarna för svavelbaserade bränslen förändras lanserar vi ett nytt miljöerbjudande till rederier, tidigare rabatter upphör att gälla 2014-12-31.
 

Vi har infört en miljörabatt där fartyg med hög miljöprestanda premieras.
Till grund för premien ligger miljöindex, Environmental Ship
Index (ESI).
Fartyg som är klassade enligt ESI och har 30 poäng eller mer får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften, baserat på GT (fartygets bruttodräktighet). 

För fartyg som drivs med LNG införs en rabatt på 15 procent. Den nya
LNG-rabatten gäller fram till och med december 2018.


MILJÖRABATTER
Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med
bestämmelserna for ESI (www.environmentalshipindex.org). Meddelande om registrering och uppfyllande av godkänd nivå skall lämnas till Sundsvalls Hamn AB, i samband med
anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits.


Nitrogen oxides
 

  Main engine(s) Auxiliary engine(s)  
No, Limit Value 17 11,5 g/kwh
No, Rating 15 11 g/kwh
Δ Emission 2 0,5  
Rated Power 9480 970 kw
Number of engines 1 3  

 
{(17 – 15) x 9480/17 + (11.5 – 11) x 970 x 3/11.5} x (1/9480 + 970 x 3) x 100 = 1241 x 0.008 = 10.0