Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Nyheter

Aktuellt

- Vi återställer nu slänten från Tunadalskajen till Imerys. Slänten har erroderat under årens lopp och rasrisk finns. PEAB utför jobbet åt oss och arbetet beräknas vara klart i januari. 17-nov

Arbetet är nu avslutat, 27/1

- Sundsvall Energi har nu åter börjat fylla upp ett av bergrummen med olja, det är tre lossningar av olja från Ryssland. 24-nov

- FOM 2015-01-01 har vi infört en ny miljörabatt

-FOM 2015-03-23 har vi lagt in en vädersida med vindriktning, vindstyrka och temperatur. Mätinstrumentet sitter i en mast på Korstakajen. Sjöfartsverket har också möjlighet att lägga den till Viva.